› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Konkurs na logo Aktywnego Zawodzia

› rozwój i edukacja 19 dni temu    6.06.2017
Informacja prasowa
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A

Jest to konkurs realizowany przez Dom Sąsiedzki wraz z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym. W ten sposób chcemy zintegrować mieszkańców tej dzielnicy i zaangażować do wspólnego działania i wymyślania.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Partnerstwa na rzecz Zawodzia realizującego szereg działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej jednej z elbląskich dzielnic pn. „Aktywne Zawodzie”

I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Partnerstwo na rzecz Zawodzia reprezentowane przez Dom Sąsiedzki na Zawodziu we współpracy z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym.

II. Cel i przedmiot konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla działań na Zawodziu. 2. Logo wykorzystywane będzie przez partnerstwo do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych. 3. Konkurs trwa od 27.05.2017r. do 22.06.2017r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane. (dzieci, młodzież i dorośli) 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie indywidualnie. 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - lidera partnerstwa w projekcie „Aktywne Zawodzie”. 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki, itp. 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: - na dowolnym formacie należy przedstawić znak graficzny wizualizujący temat przewodni, - w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: - być czytelne i łatwe do zapamiętania, - być łatwo identyfikowane z hasłem „Aktywne Zawodzie” - wzbudzać pozytywne emocje, - składać się: • tylko z logotypu (stylizacji literowej) • tylko z elementu graficznego będącego symbolem • lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 6. Prace należy składać podając: - imię i nazwisko, wiek uczestnika - dane kontaktowe (obowiązkowo telefon lub e-mail, ew. adres zamieszkania) - płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową (plik musi być zapisany w formacie JPEG, PDF, FLIF, XCF, CDR lub AI) - w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica na udział w konkursie.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 1. Prace należy składać do dnia 22.06.2017r. do siedziby Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu, ul. Warszawska 55 w Elblągu, bądź do Przedszkola nr 5 ul. Szańcowa 9 w Elblągu. 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 1. zgodność projektu z hasłem „Aktywne Zawodzie”, 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 3. czytelność i funkcjonalność projektu, 4. estetyka wykonania projektu. 5.prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: - pierwsza grupa do lat 14-nastu, - druga grupa powyżej lat 14-nastu, w tym osoby dorosłe. 6.Z każdej grupy wiekowej zostaną wyłonione trzy zwycięskie prace.

VII. Ocena prac konkursowych. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 1. Dwóch przedstawicieli Partnerstwa na rzecz Zawodzia: - p. Ewa Zyzek (dyrektor Przedszkola Nr 5 na Zawodziu) - p. Maciej Bielawski (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) 2. Przedstawiciel Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu: - p. Michał Kasprowicz (wolontariusz Domu Sąsiedzkiego, opiekun organizacyjny konkursu) 3. Przedstawiciel Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego: - p. Teresa Wojcinowicz (prezes ETK) 4. Przedstawiciel społeczności lokalnej - mieszkaniec Zawodzia: - p. Karolina Tocha . W/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 3. Planowana data ogłoszenia wyników 28.06.2017r. 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedstawiciela partnerstwa - www.eswip.pl oraz na profilu Facebook „Aktywne Zawodzie”. 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają również informację telefoniczną lub e-mailową o wygranej.

IX. Informacje dodatkowe 1. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 625 66 85/625 66 81 lub 518 467 819. 2. Więcej informacji na facebooku „Aktywne Zawodzie”

 

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.